Oppgradering

- Gratis vurdering av datamaskiner med tanke på oppgradering

- Gode prisar på oppgradering av datamaskiner:

  • Minne og prosessor
  • Harddisk
  • CD-brennar
  • Hovudkort, skjermkort og nettverkskort
  • og andre delar

 

 Datasmia.no  -  Desse sidene blei sist oppdatert     31/05/04 07:45          KONTAKT OSS